torsdag den 20. september 2012

Brasilien - en omgang sammenkogt..

En brasiliener er ikke saadan lige til at kende paa udseendet; grundet den enorme maengde import af isaer afrikanske men ogsaa indiske slaver tilbage i kolinitiden, og selvfoelgelig ogsaa isaer portugisiske kolonister som har slaaet sig ned, er der ikke et typisk brasiliensk udssende. Men kigger man i stedet paa foedderne vil man finde et tydeligt kendetagn paa, at det er en brasiliener; havaianas! (En gummi klipklap/sandal som alle gaar i). Men vaer paa vagt, da det ogsaa kunne vaere en turist, der har faeet oejnene op for dette billige og behagelige fodtoej. Men hvis en person du lige har moedt spoerger, hvilket fodboldhold du holder med eller hvilken sambaklub du stoetter til karneval, saa er der ingen tvivl - saa er det en brasiliener. Fodbold og samba er en ufattelig stor del af Brasilien og mentaliteten.
Politisk er Brasilien rigtig interessant med kolonitiden og den store indflydelse, det har haft paa Brasilien som land i dag - men det skal jeg (Marianne) nok spare jer for. Vil i stedet proeve at forklare et nyt begreb, som vi er blevet bekendt med; jeito - et meget essentiel begreb for at forstaa den brasilienske mentalitet. Jeito foregaar baade i dagligdagen og paa hoejere politiske niveau. En jeito er et begreb for at omgaas reglerne. Fx hvis du bliver stoppet af en betjent for at koere bil beruset, saa kan du spoerge betjenten om en jeito - altsaa en maade at undgaa boede/anholdelse paa. Og saa finder I muligvis frem til en loesning.
Lovgivningen i Brasilien anses for det ideelle at goere. Fx er det ideelt at foelge fartgraenserne, men du anses naermest for at vaere en idiot, hvis du rent faktisk goer det. Paa hoejere politisk niveau ses denne mentalitet fx ved, at Brasilien er et af de lande med den bedste lovgivning ift. fattigdom og menneskerettigheder, men saadan forholder det sig slet ikke i praksis. 
Dette er noget, der i den grad kan faa os danskere til at ryste med vores blege hoveder og loefte oejnebrynene. Men dette er maaske ogsaa noget af det, der er med til at goere mentaliteten i Brasilien saa afslappet og paa mange maader goer det til et skoent land at rejse rundt i.


Lige et par billeder som egentlig ikke har saa meget med teksten her at goere:


Det meget overvaeldende Igazu vandfald, som er en del af baade Brasilien, Argentina og Paraguay.


Bustur med champagne. Hmm, bussen koerte i et hul lige som billedet blev taget..

Ingen kommentarer:

Send en kommentar